چاپ        ارسال به دوست

اعضای جدید هیأت مدیره شرکت لیزینگ ایران معرفی شدند.

 

 

 

به نقل از روابط عمومی شرکت لیزینگ ایران، طی برگزاری مراسم تودیع و معارفه مورخ 1401/12/20 ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقایان علی زارعی و اصغر زارع نزاد نیگجه، اعضای جدید هیأت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند:

1-جناب آقای مجتبی مالی نماینده بانک تجارت به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره

2-جناب آقای روح اله غلامی نماینده شرکت خدمات تجارت به عنوان عضو و نایب رئیس هیأت مدیره

3- جناب آقای رضا زردشتی نماینده شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

4- جناب آقای عبدالصالح پیرنیا نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی تجارت به عنوان عضو هیأت مدیره

5- جناب آقای حمیدرضا کردلوئی نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به عنوان عضو هیأت مدیره

 

                                                                                                     " روابط عمومی شرکت لیزینگ ایران "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


١١:٢٧ - دوشنبه ٢٢ اسفند ١٤٠١    /    شماره : ٣٩    /    تعداد نمایش : ٣١٦٠