معرفی شرکت

شرکت لیزینگ ایران به عنوان بنیانگذار صنعت لیزینگ در ایران در تاریخ ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۵۴ به صورت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره ۲۲۳۳۴ مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۵۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 1354/۱۲/30 با عقد اولین قرارداد اجاره عملاً فعالیت خود را آغاز نمود. سرمایه اولیه این شرکت مبلغ 100 میلیون ریال بوده که طی چندین نوبت افزایش داشته و سرمایه فعلی آن 4.000 میلیارد ریال می باشد.

شرکت لیزینگ ایران با نماد "ولیز"، سیصد و نود و ششمین شرکت پذیرفته شده در بورس بوده و حدود 60.000 نفر سهامدار حقیقی و حقوقی دارد.

شرکت لیزینگ ایران با تطبیق فعالیت های خود با قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383/10/22 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شركت هاي ليزينگ مصوب 1395/10/28 بانک مرکزی و نیز قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، مجوز فعالیت لیزینگ از بانک مرکزی را دریافت نمود.

 

موضوع فعاليت شركت ليزينگ ایران مطابق ماده 2  اساسنامه مصوب عبارت است از: تامین مالی مشتری از طریق تهیه كالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شركت و واگذاري آن به مشتري صرفاً در قالب یکی از قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکي بدون ربا، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط.