لطفاً با تکمیل پرسشنامه ما را در خدمت‌رسانی هرچه بهتر همراهی فرمایید. این اطلاعات کاملاً محرمانه تلقی خواهند شد.

ثبت درخواست تسهیلات

نام شرکت

* شناسه ملی *
نوع شرکت
شماره ثبت * تاریخ ثبت * موضوع فعالیت *
مبلغ تسهیلات * ریال کالا و تجهیزات * شماره تماس *

متن درون تصویر را وارد نمایید

لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*