کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره

vکمیته اعتباری: به منظور بررسی درخواست­ تسهیلات متقاضیان و حصول اطمینان از صلاحیت اعتباری ایشان به منظور کاهش حداکثری ریسك ناشی از عدم وصول مطالبات در چارچوب ضوابط مقرر تشکیل جلسه می‌­دهد و اعضای آن شامل؛ مدیرعامل/ نماینده مدیر عامل، مدیر لیزینگ، مدیر مالی و مدیر حقوقی می‌باشد.

 

vکمیته وصول مطالبات: به منظور بررسی شرایط وصول مطالبات و رسیدگی به درخواست­‌های مشتریان بدهکار و بررسی و تعیین تکلیف در خصوص اقدام حقوقی، تقسیط مجدد، امهال و بخشودگی بدهی مشتریان در چارچوب ضوابط مقرر تشکیل جلسه می­‌دهد و اعضای آن شامل؛ مدیرعامل/ نماینده مدیر عامل، مدیر لیزینگ، مدیر مالی و مدیر حقوقی می‌باشد.

 

vکمیسیون معاملات: به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت در معاملات تجاری (خرید و فروش) در چارچوب ضوابط مقرر تشکیل جلسه می­‌دهد و اعضای آن شامل؛ مدیرعامل/ نماینده مدیر عامل، مدیر پشتیبانی، مدیر مالی و مدیر حقوقی می‌باشد.

 

vشورای مدیران: به منظور بررسی موانع، مشکلات و نارسایی­‌های واحدهای سازمانی به منظور دست­یابی به راهبردها و راه­ حل‌های رفع آنها و همچنین بررسی میزان پیشرفت برنامه‌ها تشکیل جلسه می‌­دهد و اعضای آن شامل؛ مدیر عامل و کلیه مدیران می‌باشد.

  

مصوبات كليه كميته‌ها پس از تنفيذ مدير عامل و حسب مورد تصويب هيأت مديره، برای اجرا و اقدام لازم به واحدهاي ذير بط ابلاغ مي‌گردد.