شرکت لیزینگ ایران به عنوان بنیانگذار صنعت لیزینگ در ایران در تاریخ ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۵۴ به صورت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره ۲۲۳۳۴ مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۵۴ در اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت­های صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 30/۱۲/1354 با عقد اولین قرارداد اجاره عملاً فعالیت خود را آغاز نمود. سرمایه اولیه این شرکت مبلغ 100 میلیون ریال بوده که طی چندین نوبت افزایش داشته و سرمایه فعلی آن 600.000 میلیون ریال می­باشد.

شرکت لیزینگ ایران با نماد "ولیز"، سیصد و نود و ششمین شرکت پذیرفته شده در بورس بوده و حدود 60.000 نفر سهامدار حقیقی و حقوقی دارد.

شرکت لیزینگ ایران با تطبیق فعالیت­های خود با قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 22/10/1383 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شركت­هاي ليزينگ مصوب 28/10/1395 بانک مرکزی و نیز قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، مجوز فعالیت لیزینگ از بانک مرکزی را دریافت نمود.

موضوع فعاليت شركت ليزينگ ایران مطابق ماده 2  اساسنامه مصوب عبارت است از: تامین مالی مشتری از طریق تهیه كالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شركت و واگذاري آن به مشتري صرفاً در قالب یکی از قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکي بدون ربا، آئین­نامه­ها و دستورالعمل های مرتبط.